Villkoren

A) Med godkännandet av detta avtal (de) "kläder / tillbehör" (nämns från nu som produkter) innefattas varje typ av klädesplagg, klänningar, byxor, jackor, rockar, kappor, blusar, t-shirts, toppar, skor, kostymer, bälten och väskor och liknande som görs tillgängliga via RentAtrends webbplats. (B) "Hyrestagare" är den person som hyr kläder och accessoarer genom en profil som skapats på webbplatsen. (C) "Hyresgivare" är ägare eller auktoriserad representant för de produkter som görs tillgängliga för uthyrning via hemsidan. Produkter som innefattas av hyresavtalet är ett bindande avtal mellan hyrestagare och hyresgivare. RentAtrend är bara en del av kontraktet till den utsträckning som krävs för att göra hyrestransaktion enklare, förenkla betalningen, och försöka samla in och se till att eventuella avgifter betalas.

B) Hyresgivaren ingår detta avtal och därför tillåter hyrestagaren att använda kläder / tillbehör under förutsättning att hyresgästen förbinder sig att acceptera alla villkoren i detta avtal. Genom att ingå i detta avtal, hyra och bära produkterna erkänner hyrestagaren att han/hon har läst och förstått detta avtal. Han/hon samtycker till att följa alla villkor i detta avtal varje gång han/hon använder RentAtrend tjänster: Din markering i fältet "Jag har läst och accepterar villkoren" anses således utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och RentAtrend.

C) RentAtrend förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren och att verkställa nya versioner av RentAtrend. Likaså förbehåller sig RentAtrend rätten att ändra det nuvarande avtalet till följd av förändringar i lagen som gäller för avtalet som ingåtts för den aktuella profilen .

Anmälan om förändringar kommer att skickas till den e-postadress du registrerat i samband med att du registrerat din profil på RentAtrend. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap med RentAtrend om du inte vill vara bunden av de nya villkoren .

Om DU INTE ACCEPTERAR DETTA AVTAL , kommer du inte att ha tillgång till att hyra eller hyra ut produkter genom RentATrend .

Detta avtal träder i kraft från den dag då hyrestagaren och hyresgivaren accepterar dessa villkor ( "godkännandedatum" ) . Hyrestagaren och hyresgivaren är överens om följande :

1,1 Som användare av RentAtrend är du skyldig att registrera ditt riktiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och all ytterligare information som du eventuellt kan bli ombedd att uppge. Kom ihåg att det är din angivna e-postadress som används för all kommunikation mellan dig och RentAtrend. Du är därför ansvarig för riktigheten och uppdateringen i all den information som du uppger .

1.2 Du som användare på RentAtrend ansvarar för att den information som lämnas i din användarprofil alltid är helt korrekt, uppdaterad, och giltig. Du kan uppdatera informationen när du vill via menyn Min profil.

1.3 Ditt användarkonto hos RentAtrend är personligt och får inte lånas ut till andra. Lösenordet är personligt och får inte lämnas ut till någon annan. Lösenordet lagras så att den inte kan läsas av oss eller tredje part, därför kan vi inte heller berätta vad ditt lösenord är, om du skulle glömma det. Om så är fallet kan du återställa lösenordet. Under samma villkor är det inte är tillåtet för dig att låna eller på annat sätt förvärva tillgång till andras användarkonton.

2 Hyresavtal

2,1 Genom att acceptera detta avtal godkänner du (hyresgivaren) att hyra ut produkter till hyrestagaren, och hyrestagaren förbinder sig att hyra produkter från hyresgivaren, enligt dessa villkor och för den överenskomna hyrestiden via RentAtrend .

2,2 Produktens tillstånd och skick. Genom att skapa en annons och ladda upp en annons på din produkt till uthyrning och genom att acceptera villkoren i detta avtal garanterar hyresgivaren att (A) han eller hon är ensam ägare av produkten eller att han eller hon har full befogenhet att ingå detta avtal och hyra ut sagd produkt. (B) produkten noggrant beskrivs på hemsidan, inklusive dess storlek och eventuella defekter/fläckar/hål/slitage eller annan nämnvärd information (C) att denna produkt inte är en kopia/plagiat/oäkta produkt.

3 Återbetalning och avbokning

3,1 Vid en situation då hyresavtalet kommer att annulleras av endera parterna så ska detta meddelas 24 timmar före hyresperiodens ursprungliga startperiod. Detta ska innebära att alla pengar skickas tillbaka till hyrestagaren, utom administrationsavgiften på 5% + 10% av hyresbeloppet som behålls av RentATrend.

3,2 Vid ett hyresavtal som avbryts av hyrestagaren mindre än 24 timmar före början av hyresperioden eller även efter början av hyresperioden eller på grund av att hyresgästen inte har plockat upp kläderna på avtalad tid och plats (förutom vid uppsägning som anges 3,1), debiteras fullt överenskomna hyran av hyran betalas till hyresgivaren, och 5% + 10% till RentAtrend.

3.3 Vid personligt mottagningstillfälle av produkten så ska hyrestagaren meddela att produkten inte är i enlighet med hyresgivarens beskrivning inom 2 timmar. Vid annan leveransmetod av produkt så ska hyrestagaren meddela att kläderna inte är i enlighet med hyresgivarens beskrivning inom de första 2 timmarna av påskriven utlämningskvittens. Då kan hyrestagaren anmäla felet och begära återbetalning från hyresgivaren. Detta bör dock dokumenteras i form av bilder. Vidare, om hyresgivaren inte överlämnar produkten på utsatt tid och plats (eller om hyresgivaren avbryter uthyrningen mindre än 24 timmar före inledningen av hyresperioden) så har hyrestagaren rätt till full återbetalning från hyresgivaren. I dessa fall kommer RentAtrend skicka en begäran om återbetalning ifrån hyresgivaren eller avbryta utbetalningen till hyresgivaren om betalning ännu inte har behandlats.

4. Garanti

4.1 Deposition: Hyresgivaren har rätt att fastställa en deposition på egen begäran, som hyrestagaren måste betala up-front. Detta belopp kommer senare att återlämnas inom 48 timmar efter hyrestidens slut om det har rapporterats ett klagomål.

4.2 Om produkten har skadats under hyrestiden, måste hyresgivaren meddela RentAtrend inom 2 dagar (48 timmar) efter utgången av hyresperioden. Det är därför viktigt att du som hyresgivare besiktigar produkten när den återlämnas. Om skadan inte rapporteras under denna period, förmodas det att skadan inte har inträffat under hyresperioden. Hyresgivaren är därmed ansvarig för eventuella kostnader. Skadan som skett bör även dokumenteras i form av bilder.

4.3 RentAtrend kommer att fungera som en medlare och konfliktlösare mellan hyrestagaren och hyresgivaren om problem eller meningsskiljaktigheter uppstår. Vid behov kommer vi att ta hjälp av experter för att att bedöma och behandla varje enskilt fall. Om det finns en talan om skadestånd, kommer de att utvärdera om det kommer att kräva en kemtvätt, en skräddare eller en återbetalning.I form av en återbetalning, Tredje parten jämföra ditt objekt med det aktuella marknadspriset . Marknadspriset kommer att fastställas baserat på olika faktorer såsom tillståndet för, varumärke, säsong, pris, etc.Generellt sett ska marknadsvärdet estimeras till 50% av inköpspriset. För vissa produkter kommer marknadspriset ligga väldigt nära inköpspriset.

4.4 Om hyrestagaren inte återlämnar kläder/tillbehör i slutet av hyresperioden och inom de närmaste 24 timmarna inte accepterat en ny returtid eller om hyretagaren fortfarande inte har återlämnat kläder/tillbehör har hyresgivaren rätt att anmäla produkten stulen. Hyresgivaren accepterar i dessa fall att göra en polisanmälan. När polisen fått in anmälan så skickar polisen ett skriftligt kvitto med journalnummer. Hyresgivaren går med på att skicka en kopia av polisrapporten till RentAtrend inom 24 timmar. I förekommande fall måste hyresgivaren också tillåta polisen att diskutera och tillhandahålla all information om ärendet till RentAtrend.

4,5 Beslaglagd produkt. Hyresgivaren kan plocka upp produkt när som helst om (a) produkten användning strider med villkoren i detta avtal, (b) hyrestagaren har vilselett eller ljugit för hyresgivaren (c) hyrestagaren undviker att returnera produkt på avtalad tid och plats. Hyresgivaren är inte skyldig att underrätta hyrestagaren före upphämtning i dessa fall.

4,6 I händelse av förlust / försvinnande eller skada kläder / tillbehör hyresgästen måste betala hyra för alla förluster och / eller skador på kläder (utom normalt slitage) oavsett fel (t.ex.. Hyresgästen förbinder sig att betala för eventuella förluster eller skapa, även om en annan person som orsakar förlust eller skada). Hyresgästen är också ansvariga för stöld, även om hyresgästen inte är ansvarig för stöld och oberoende av de åtgärder som lagren kan ha vidtagits för att skydda och skydda kläder / tillbehör. Om kläder / tillbehör skadas, acceptera hyresgästen att betala för en rimlig kostnad för reparation och eventuella nedskrivningar. (Eg. Utbetalning av en renare eller skräddare). Om kläder / tillbehör skadas bortom rimligt reparation (som bestäms av hyresvärden / RentAtrend) hyresgästen är ansvarig för skador genom att betala hyra detaljhandelsmarknaden marknadsvärdet av kläder / tillbehör. Om hyresgästen och hyresvärden inte kan komma överens om ett pris, kommer RentAtrend bestämma marknadspriset.

Varje ärende kommer att behandlas individuellt, där experter kommer att jämföra ditt objekt med det aktuella marknadspriset. Marknadspriset kommer att fastställas baserat på olika faktorer såsom tillståndet för, varumärke, säsong, pris, etc. Sammantaget marknadspriset på många objekt kvar på 50% av ursprungliga priset. Men för vissa objekt, det aktuella marknadspriset ligga nära det nya priset.

Om hyresgästen har egen hemförsäkring eller är försäkrade av andra, kommer en del skador täckas av detta och hyresvärden betalar bara en självrisk, om något.

5. Betalning

5,1 Hyresgästen förbinder sig att betala på begäran alla priser, skatter, avgifter och tilläggsavgifter som kan hittas relevant genom att låta inklusive, utan begränsning förlust / försvinnande eller skada kläder / tillbehör. Lagren är särskilt överens om och acceptera att RentAtrend använda några avgifter eller betalningar till betalningsmetod. Lager bemyndigade RentAtrend att samla belopp som, till följd av uthyrning och är överens om att RentAtrend rapport för insamling, om dessa överföringar inte följs.

Dessutom har hyresgästen inte bort sitt bankkort från RentAtrend om hyresgästen är under en hyra process. Detta är en åtgärd för att skydda hyresvärden.

6. Leverans per post

Både hyresgästen och hyresvärden bör vara medveten om att det kan bli förseningar av post Danmark. Vi rekommenderar att paketet måste skickas minst 2 dagar innan, om objektet kommer att användas för en särskild händelse. Det vill säga om objektet behövs lördag måste ha betalat och hyrt den från torsdag. Om ingen hyresgäst har gjort dessa reservationer, kan hyresvärden inte hållas ansvarig för objektet inte kommer fram i tid. Detsamma gäller för returen. Om konflikter uppstår i samband med Post Danmark, är det viktigt att hyresvärden kan vara säker på en post kvitto med datum och klockslag.