Integritetspolicy

ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION (SYFTET MED REGISTER)

Personlig information samlas in för att möjliggöra kommunikation och användning av vår tjänst. Detaljer kan användas för kommunikation mellan leverantörer och användare och även för direkt kommunikation mellan användare. Vissa personuppgifter syns på profilsidan för användaren, men dessa detaljer är alla frivilliga (utom namn).

Information lagras i register

Följande information kan lagras i registret:

Personuppgifter: Namn, E-post, telefonnummer, adress, IP-adress.

Kontoinformation: användarnamn, lösenord (lagras i krypterat format)

Beskrivningen, som konsumenten kan skriva om honom / henne samt profilbild.

Ad skapelser och hyresförfrågningar skickas till plattformen.

Feedback till och från andra användare.

Statistika uppgifter om att användandet av plattformen, exempelvis antalet gånger som användaren loggar in.

INFORMATION FÖR 3. PARTER.

Information kan lämnas ut till undersökningen som beskrivs i villkoren (att användaren godkänner innan han / hon börjar använda tjänsten). Utredarna kommer inte att avslöja några av sina resultat så att identifieringsinformation skulle avslöjas eller en specifik användare kunde upptäckas.

REGISTRERA SKYDD:

Informationen lagras på datorer. Tillgång till information är begränsad med lösenord och fysisk tillgång till datorerna begränsas av server hosting företag.